Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky A.M.I. – Analytical Medical Instruments, s. r. o. jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.

Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Webové stránky obsahují zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že: